HRM proces voor ziekteverzuimSensus-methode |

Het HRM proces voor ziekteverzuim is één van de meest gebruikte HRM processen in een organisaties. Zodra een werknemer ziek wordt bent u als werkgever verplicht de wettelijke rechten en plichten voor het ziekteverzuimproces na te leven. Maar hoe ziet een ziekteverzuimproces eruit? U leest het in dit whitepaper.

Ziekteverzuim

HRM moet van elke langdurig zieke medewerker een dossier bijhouden. Hierin moet onder andere het verloop van het ziekteverzuim worden bijgehouden. Daarnaast wordt er in bijgehouden welke initiatieven werknemer en werkgever moeten nemen om de medewerker zo snel mogelijk weer te laten terugkeren. In dit whitepaper staan alle meest voorkomende HRM processen op het gebied van ziekteverzuim uitgewerkt in heldere processtappen. Zo weet u zeker dat alle rechten en plichten, zoals vastgesteld in Wet Poortwachter, worden nageleefd.

Na het invullen van uw gegevens ontvangt u direct een e-mail met een link naar de pagina waar u het document als PDF kunt lezen, opslaan of printen. De aanbieder van dit whitepaper wordt over uw aanvraag geïnformeerd, zodat deze u kan voorzien van extra informatie over dit onderwerp.
 


E-mail  

Volledige naam  

Bedrijfsnaam