You searched for Teamleader - ICTwhitepapers.nl

Zoekresultaten

Whitepapers over het thema: “Teamleader”

  1. Optimaliseer sales

    Teamleader | Het optimaliseren van je sales gaat over het effectieve gebruik van bronnen om zoveel mogelijk verkoopkansen te converteren. In feite kan er meer bedrijfswaarde verkregen worden door de juiste mensen van de juiste technieken en tools te voorzien om hun inspanningen te ondersteunen. Door je inspanningen stap voor stap aan te passen en Lees verder / download

  2. De basis van projectmanagement

    Teamleader | Uit onderzoek van het Projectmanagement Institute blijkt dat slechts 26% van alle projecten succesvol wordt afgerond. Met andere woorden: drie van de vier projecten slagen niet. De projecten worden niet tijdig opgeleverd, blijven niet binnen het vastgestelde budget of hebben niet het gewenste resultaat. Veel van deze mislukte projecten zijn het gevolg van Lees verder / download

  3. Van klant tot ambassadeur

    Teamleader | Klanten anno 2019 zijn niet te vergelijken met de klanten van 2007 en al helemaal niet meer met klanten uit de vorige eeuw. Times have changed en de komst van het internet heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Met het internet kwamen ook termen als customer-centric, klantgericht en customer focused. Het lijkt Lees verder / download