Beheer van CRM-applicatiesZinnovation |

Goed en professioneel beheer van uw CRM-applicatie vergroot en bewaakt de continuïteit van de gedane investering.
In ons whitepaper: Beheer van CRM-applicaties leggen we uit hoe u van uw investering in CRM een lange termijn succes kunt maken.

Het realiseren van een goede CRM beheerorganisatie vergt een visie op vraagstukken, zoals:
1. Wie wordt de eigenaar van CRM?
2. Hoe wordt omgegaan met nieuwe medewerkers?
3. Op welke wijze worden nieuwe ideeën verzameld?
4. Hoe worden implementatiebeslissingen genomen om de CRM implementatie verder te optimaliseren?
5. Hoe wordt de kwaliteit van de data beoordeeld?
6. Hoe wordt de organisatie geïnformeerd over de CRM resultaten?
7. Hoe worden service calls geregistreerd en in het oog gehouden?
8. Hoe is het samenspel tussen de beheerorganisatie en de support vanuit de software leverancier?

“Stap niet in de valkuil om geen of een onvoldoende sterke beheerorganisaties op te tuigen voordat uw CRM applicatie wordt uitgerold”.

Zonder een goed uitgeruste beheerorganisatie blijft het rendement van CRM in uw onderneming suboptimaal en blijven de resultaten achter bij de verwachtingen.

LEES DIT WHITEPAPER

U ontvangt dit whitepaper op het vermelde e-mailadres. | Uw privacy* is gegarandeerd.

Beheer van CRM-applicaties - ICTwhitepapers.nl

Voorletters / voornaam

Achternaam

Bedrijfsnaam

Zakelijk e-mailadres

Telefoonnummer
* Privacy
De gegevens van uw aanvraag zijn en blijven uitsluitend bekend bij het ICT informatiecentrum. U wordt dus niet benaderd door externe partijen. Lees ons privacystatement of bel ons als u hierover vragen heeft. Wij zijn bereikbaar via 085 40 10 218.

** ICT nieuwsbrief
De ICT nieuwsbrief informeert u iedere twee weken over relevant ICT nieuws, belangrijke ontwikkelingen, inspirerende blogs en nieuwe gratis media van het ICT informatiecentrum. Zo weet u altijd wanneer nieuwe informatie beschikbaar is over het ICT thema dat belangrijk voor u is. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan ieder moment.