In 5 stappen een DMS selecterenICT informatiecentrum |

Een werkbaar en effectief DMS is alleen te realiseren door vanaf de oriëntatiefase een duidelijke strategie te hanteren en te communiceren. Maar hoe kiest u een pakket dat past bij uw organisatie? Waar moet u op letten? In dit whitepaper leest u de 5 stappen van het DMS selectieproces.

DMS selectieproces

Wellicht bent u als eindverantwoordelijke, projectleider of op een andere manier betrokken bij een DMS pakketselectie. Dan weet u hoe lastig en complex het is om het selectietraject en het vervolg van uw DMS project succesvol uit te voeren. Met welke factoren moet u rekening houden? De vijf stappen van het selectieproces leest u in dit whitepaper. Deze stappen zorgen ervoor dat uw strategie de elementen bedrijfsbelang, noodzaak, draagvlak, projectorganisatie en communicatie bevat.

OP WELK MAILADRES WILT U DIT DOCUMENT ONTVANGEN?