Tips en adviezen voor het verbeteren van het HRM beleid


HRM beleid

Sensus-methode |

Wilt u een beter beeld krijgen van de kwaliteit van HRM-processen en het HRM-beleid bij organisaties wereldwijd? In dit whitepaper leest u de resultaten van een enquête over de inrichting van het strategisch HRM beleid in organisaties aan de hand van drie pijlers, namelijk HRM & Leiderschap, Processen en Medewerkers. Bovendien leest u tips en adviezen om uw werkproces structureel te verbeteren.

HRM beleid

Onder strategisch HRM-beleid wordt verstaan: ‘De koppeling van de dagelijkse HR praktijk,instrumenten en HRM-beleid aan de organisatiedoelstellingen en behoeften’. HRM afdelingen moeten steeds meer hun toegevoegde waarde kunnen aantonen bij het behalen van het bedrijfsresultaat. De enquête in dit whitepaper richt zich daarom op hoe HRMafdelingen de kwaliteit van dienstverlening hebben geregeld en hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Hoe gaat dit bij uw organisatie? Download dit whitepaper en lees de tips en adviezen!

LEES DIT WHITEPAPER

U ontvangt dit whitepaper op het vermelde e-mailadres. | Uw privacy* is gegarandeerd.

Tips en adviezen voor het verbeteren van het HRM beleid - ICTwhitepapers.nl

Zakelijk e-mailadres* Privacy
De gegevens van uw aanvraag zijn en blijven uitsluitend bekend bij het ICT informatiecentrum. U wordt dus niet benaderd door externe partijen. Lees ons privacystatement of bel ons als u hierover vragen heeft. Wij zijn bereikbaar via 085 40 10 218.

** ICT nieuwsbrief
De ICT nieuwsbrief informeert u iedere twee weken over relevant ICT nieuws, belangrijke ontwikkelingen, inspirerende blogs en nieuwe gratis media van het ICT informatiecentrum. Zo weet u altijd wanneer nieuwe informatie beschikbaar is over het ICT thema dat belangrijk voor u is. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan ieder moment.