ERP implementatie: veel bedrijven worstelen ermee


Hoe voorkomt u overschrijding van de planning en het budget?

ERP implementatie: veel bedrijven worstelen ermee

 

Gratis e-boek

 

Waarom deze whitepaper lezen?

Volgens onderzoek hebben veel organisaties nog steeds moeite met ERP implementatie. Zij geven aan dat dit voornamelijk te maken heeft met een lange implementatietijd en overschrijding van het budget. In dit whitepaper leest u over tien belangrijke aspecten die een rol spelen voor, tijdens en na de ERP implementatie.

ERP implementatie

Bij de implemenatie van ERP is hulp van een derde partij essentieel: een goede consultant zorgt dat de verdiensten door ERP stroken met de langetermijndoelen van het bedrijf. Het onderzoek toont echter dat er een daling te zien is van deze consultants in het aantal bedrijven. Door te weinig geld of tijd te steken in toekomstige succesfactoren, ontstaan problemen.

 

Gratis e-boek