CRM Super Users, onmisbaar in uw organisatie!Zinnovation CRM |

De continuïteit van CRM hoort hoog op de agenda te staan bij uw organisatie. Het is van belang dat de uitval minimaal is waardoor het vertrouwen onder de medewerkers groeit. Met een aantal Super Users borgt u de continuïteit van CRM binnen uw organisatie.

Bij iedere organisatie komt het moment voor dat er ‘snel’ een aanpassing nodig is in het CRM systeem om verder te kunnen met de dagelijkse business. Dat kan gaan over een rapportage, een workflow of een extra knop op het scherm. Op dat moment is het handig als er naast de IT-afdeling, waar het altijd druk is, een aantal Super Users in het bedrijf zijn die vanuit een functioneel oogpunt relatief eenvoudige aanpassingen kunnen verrichten. Zo’n Super User is ook gelijk de vraagbaak voor gebruikers die hulp nodig hebben met CRM. U borgt met een aantal Super Users de voortgang van het succes met CRM binnen de organisatie.

Om duidelijk te maken waarom Super Users zo belangrijk zijn binnen uw organisatie, behandelen we in dit whitepaper de volgende onderwerpen:

    – Waarom continuïteit van CRM zo belangrijk is;
    – Wat een CRM Super User is en hoe u deze Super Users selecteert;
    – Wat het verschil is tussen Super Users en functioneel CRM beheerders;
    – De rol die een Super User speelt in het creëren van intern draagvlak voor CRM;
    – Klantgericht werken: wat betekent dat binnen uw organisatie en voor uw CRM systeem? Hoe kan de Super User helpen dit te behalen?

Dit whitepaper is bedoeld voor organisaties die de continuïteit van CRM willen waarborgen, maar die nog niet werken met Super Users. In dit whitepaper geven we aan waarom en hoe de continuïteit van CRM beter gewaarborgd kan worden met de inzet van Super Users.

LEES DIT WHITEPAPER

U ontvangt dit whitepaper op het vermelde e-mailadres. | Uw privacy* is gegarandeerd.

CRM Super Users, onmisbaar in uw organisatie! - ICTwhitepapers.nl

Zakelijk e-mailadres* Privacy
De gegevens van uw aanvraag zijn en blijven uitsluitend bekend bij het ICT informatiecentrum. U wordt dus niet benaderd door externe partijen. Lees ons privacystatement of bel ons als u hierover vragen heeft. Wij zijn bereikbaar via 085 40 10 218.

** ICT nieuwsbrief
De ICT nieuwsbrief informeert u iedere twee weken over relevant ICT nieuws, belangrijke ontwikkelingen, inspirerende blogs en nieuwe gratis media van het ICT informatiecentrum. Zo weet u altijd wanneer nieuwe informatie beschikbaar is over het ICT thema dat belangrijk voor u is. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan ieder moment.