CRM voor Onderwijsinstellingen


De succesfactor van CRM voor onderwijs en de aanpak hiervan

CRM voor Onderwijsinstellingen

 

Gratis e-boek

 

Waarom deze whitepaper lezen?

Onderwijsinstellingen hebben vanuit hun rol in de samenleving vele relaties die behartigd moeten worden. Denk aan onderwerpen en groeperingen als stages, onderzoeksopdrachten, contractonderwijs, alumni, belangenverenigingen en overheid.

Dit complexe speelveld zorgt voor een steeds groter wordende behoefte aan een strategische, organisatiebrede visie op relatiebeheer waarmee positionering en het onderscheidend vermogen van de onderwijsinstellingen positief wordt beïnvloed. ‘Hoe beter het relatienetwerk in kaart is gebracht, des te beter kunnen de mogelijkheden van de gehele organisatie worden benut. De rol van het College van Bestuur en van de Domeindirecteuren, Deans en Faculteitsdirecteuren is cruciaal’ In dit paper belichten we de uitdagingen bij CRM voor onderwijsinstellingen, de succesfactor van CRM voor onderwijs en de aanpak hiervan.

 

Gratis e-boek