SmartFactory: Innovatie, service en andere kansen voor de Nederlandse maakindustrie.Axians

De maakindustrie staat met de aanhoudende crisis, toenemende concurrentie en steeds veeleisendere klanten voor grote uitdagingen. Hoe zet u deze uitdagingen om in kansen? Lees hoe een slimme ICT-strategie kan bijdragen aan versterking van uw marktpositie.

De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen: de aanhoudende crisis, toenemende concurrentie, schaarste aan grondstoffen en het tekort aan technisch personeel. Tegelijkertijd worden klanten veeleisender, waardoor productiebedrijven steeds meer klantordergestuurd gaan opereren. Hoe zet u deze uitdagingen om in kansen om uw marktpositie te versterken?

De SmartFactory is een productiebedrijf dat grote innovatiekracht en sterke service koppelt aan efficiënte productieprocessen met snelle responstijden, korte doorlooptijden en een gering beslag op werkkapitaal. Ondersteuning met slimme ICT-systemen, het automatiseren van de werkvloer en borging van kennis zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

Deze whitepaper schetst 7 kansen die u heeft om van uw productiebedrijf een SmartFactory te maken.

Lees in deze whitepaper:

    – Hoe u zich kunt onderscheiden van de toenemende concurrentie door volop in te zetten op innovatie en service.
    – Hoe u efficiënter kunt opereren en sneller kunt inspelen op de wensen van uw klanten door uw productieplanning te optimaliseren en productieprocessen te automatiseren.
    – Dat een verbeterde samenwerking met klanten en leveranciers leidt tot kortere doorlooptijden en lagere risico’s in de keten en tot mogelijkheden om extra waarde te creëren.
    – Dat u de liquiditeit van uw onderneming op peil kunt houden en de continuïteit kunt veiligstellen door het beslag op werkkapitaal te minimaliseren.
    – Hoe u de kennis en ervaring in uw organisatie kunt borgen en overdragen, ondanks het tekort aan technisch geschoold personeel.

LEES DIT WHITEPAPER

U ontvangt dit whitepaper op het vermelde e-mailadres. | Uw privacy* is gegarandeerd.

SmartFactory: Innovatie, service en andere kansen voor de Nederlandse maakindustrie - ICTwhitepapers.nl

Zakelijk e-mailadres* Privacy
De gegevens van uw aanvraag zijn en blijven uitsluitend bekend bij het ICT informatiecentrum. U wordt dus niet benaderd door externe partijen. Lees ons privacystatement of bel ons als u hierover vragen heeft. Wij zijn bereikbaar via 085 40 10 218.

** ICT nieuwsbrief
De ICT nieuwsbrief informeert u iedere twee weken over relevant ICT nieuws, belangrijke ontwikkelingen, inspirerende blogs en nieuwe gratis media van het ICT informatiecentrum. Zo weet u altijd wanneer nieuwe informatie beschikbaar is over het ICT thema dat belangrijk voor u is. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan ieder moment.